*Berikut adalah JANGKAAN hotel, perubahan mungkin akan berlaku mengikut perubahan semasa.

 

Mekah          :: BAZMA EZAM HOTEL atau setaraf

Madinah      :: FAYRUZ SEASON atau setaraf

 

Pihak syarikat tidak bertanggungjawab atas segala gantirugi jika hotel / penginapan yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi atas sebab-sebab yang munasabah. Walaubagaimanapun pihak syarikat akan mencuba sedaya upaya mendapatkan hotel/penginapan yang setaraf dengannya. Penyusunan bilik untuk setiap peserta akan ditentukan oleh pihak syarikat dan peserta boleh memilih untuk menginap bersama ahli keluarga jika mengizinkan. Bilik hotel mengikut pakej adalah berepat/berlima.